Naar ouders, broers en zussenSikke Pieters Volbeda
* 05-05-1800 (Pingjum (Fr))
09-01-1858 (Pingjum (Fr))
 09-06-1827 (Witmarsum (Fr))
Naar ouders, broers en zussenAafke Jans Sieswerda
* 14-04-1807 (Pingjum)
30-01-1837 (Pingjum)Jan Volbeda
* 26-12-1828 (Pingjum)
06-05-1832 (Pingjum)Jetske Volbeda
* 18-03-1830 (Pingjum (Fr))
05-06-1864 (Schalsum (Fr))  22-05-1852  (Franeker)
Naar ouders, broers en zussenMeine Yedes Tamminga
* 20-10-1825 (Peins)
18-03-1877 (Menaldumadeel)

Naar kinderen
Baye Volbeda
* 11-12-1831 (Pingjum)
03-01-1832 (Pingjum)Jan Volbeda
* 21-02-1833 (Pingjum)
27-04-1891 (Pingjum)  15-05-1858  (Pingjum)
Naar ouders, broers en zussenGrietje Nieuwenhuis
* 28-08-1836 (Pingjum)
18-08-1920 (Pingjum)

Naar kinderen
Baukje Volbeda
* 27-11-1834 (Pingjum)
15-12-1834 (Pingjum)Pieter Volbeda
* 02-05-1836 (Pingjum)
22-11-1838 (Pingjum) 25-11-1837 (Witmarsum (Fr))
Naar ouders, broers en zussenAkke Tuinstra
* 06-11-1817 (Wieuwerd)
29-04-1840 (Pingjum)Hendrik Volbeda
* 13-09-1837 (Pingjum)
Pietertje Volbeda
* 14-12-1838 (Pingjum)
04-12-1918 (Pingjum)  17-05-1862  (Witmarsum (Fr))Dirk Sybrens Hiemstra
* 13-09-1833 (Dronrijp (Fr))
08-02-1870 (Pingjum (Fr))

  16-12-1875  (Witmarsum (Fr))
Naar ouders, broers en zussenSjerp Risselada
* 11-11-1841 (Slappeterp (Fr))
19-01-1907 (Pingjum (Fr))

Naar kinderen
 18-01-1842 (Witmarsum (Fr))
Naar ouders, broers en zussenLijsbeth Sytses van der Kooy
* 27-09-1814 (Idzengahuizum)
16-07-1875 (Pingjum)Levenloos kind
* 30-11-1843 (Pingjum (Fr))
30-11-1843 (Pingjum (Fr))Sytze Volbeda
* 01-02-1846 (Pingjum)
28-08-1846 (Pingjum)Jetske Volbeda
* 05-03-1848 (Pingjum)
09-07-1885 (Pingjum)  09-05-1874  (Witmarsum (Fr))Saekle Koopmans
* 17-05-1844 (Witmarsum)
31-03-1906 (Wonseradeel)

Naar kinderen
Sytze Volbeda
* 20-02-1850 (Pingjum)
20-12-1856 (Pingjum)Pieter Volbeda
* 10-04-1852 (Makkum (Fr))
14-09-1899 (Makkum (Fr))Levenloos kind
* 30-11-1853 (Pingjum (Fr))
30-11-1853 (Pingjum (Fr))Levenloos kind
* 25-07-1855 (Pingjum)
25-07-1855 (Pingjum)