Geschiedenis

Wapen van Pingjum en Wonseradeel

Coat of arms ofPingjumandWonseradeel

Geschiedenis van Pingjum (gem. Wûnseradiel)de geboorteplaats vande stamvaderClaas Sijmens en mijn grootvader Pieter Volbeda.

History ofPingjum(Wûnseradiel) thebirthplaceof the founding fatherand mygrandfatherPeterClaasSijmensVolbeda.

Wapen van Ooststellingwerf

Coat of arms of Ooststellingwerf

Geschiedenis van Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf)de geboorteplaats van mijn vader Sasker Volbeda.

Historyof Oosterwolde(Ooststellingwerf) thebirthplace ofmyfatherSaskerVolbeda.

Wapen van Harderwijk Gemeentevlag Harderwijk

Coat of arms of Harderwijk City flag of Harderwijk

Geschiedenis van Harderwijk de geboorteplaats van mijn moeder Clasina Elisabetha Klaassen.

Historyof Harderwijkthe birthplace ofmymotherElisabethaClasinaKlaassen.