Harmen Ages Westra

Personalia

Naam:Harmen Ages Westra
Doopnaam:Harmen Ages
Geboren:16 mei 1801 (Kimswerd)
Overleden:4 april 1847 (Wonseradeel)

Levensloop

0 jaar: geboorte Harmen Ages
42 jaar: getrouwd met Sytske Jacobs Volbeda
45 jaar: overlijden Harmen Ages

Opmerkingen