Jan Bijlsma

Personalia

Naam:Jan Bijlsma
Doopnaam:Jan
Geboren:8 januari 1894 (Franekeradeel)
Overleden:15 juli 1940 (Ameland)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Jan
2 jaar: geboorte zus Trijntje
2 jaar: overlijden zus Trijntje
3 jaar: geboorte zus Trijntje
5 jaar: geboorte broer Sikke
10 jaar: geboorte broer Jacob
27 jaar: getrouwd met Thea van Vrijaldenhoven
36 jaar: overlijden vader Frans
43 jaar: overlijden zus Trijntje
46 jaar: overlijden Jan

Opmerkingen