Jan Sminia

Personalia

Naam:Jan Sminia
Doopnaam:Jan
Geboren:2 september 1891 (Sneek)
Overleden:21 oktober 1897 (Sneek)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Jan
1 jaar: geboorte broer Anne
2 jaar: geboorte broer Ale
3 jaar: geboorte broer Murk
5 jaar: geboorte broer Fetze
6 jaar: overlijden Jan
6 jaar: geboorte broer Jan
8 jaar: geboorte broer Eldert
9 jaar: geboorte zus Hinke
11 jaar: geboorte broer Pier
13 jaar: geboorte broer Herman
15 jaar: geboorte broer Henk
19 jaar: geboorte zus Alie
22 jaar: geboorte broer Kees

Opmerkingen