Jan Stremler

Personalia

Naam:Jan Stremler
Doopnaam:Jan
Geboren:22 januari 1835 (Wonseradeel)
Overleden:15 maart 1905 (Wonseradeel)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Jan
2 jaar: geboorte broer Fedde
8 jaar: geboorte broer Symon
22 jaar: geboorte zus Dieuwke
24 jaar: overlijden vader Harmen Jans
28 jaar: getrouwd met Jiskjen Lolkema
52 jaar: overlijden broer Fedde
53 jaar: overlijden moeder Feikje Feddes
70 jaar: overlijden Jan

Opmerkingen