Pieter Radersma

Personalia

Naam:Pieter Radersma
Doopnaam:Pieter
Geboren:1 november 1807 (Wommels)
Overleden:20 januari 1892 (Franeker)

Levensloop

0 jaar: geboorte Pieter
33 jaar: getrouwd met Luurtske Sminia
34 jaar: geboorte zoon Ynze
34 jaar: overlijden zoon Ynze
35 jaar: geboorte dochter Mietje
37 jaar: geboorte dochter Feikje
39 jaar: overlijden echtgenoot Luurtske
56 jaar: overlijden dochter Mietje
78 jaar: overlijden dochter Feikje
84 jaar: overlijden Pieter

Opmerkingen

Doopdatum: 1807-11-08 Doopplaats: Wommels