Reinske Plekker

Personalia

Naam:Reinske Plekker
Doopnaam:Reinske
Geboren:20 december 1801 (Tzum (Fr))
Overleden:7 januari 1856 (Tzum (Fr))

Levensloop

0 jaar: geboorte Reinske
19 jaar: getrouwd met Jan Idzes Idzenga
19 jaar: geboorte zoon Ids
21 jaar: geboorte dochter Rinske
23 jaar: geboorte zoon Jetze
25 jaar: geboorte dochter Giltje
26 jaar: overlijden dochter Rinske
27 jaar: geboorte zoon Sjoerd
29 jaar: geboorte zoon Piet
31 jaar: geboorte dochter Rinske
36 jaar: geboorte zoon Stephanus
39 jaar: geboorte dochter Antje
44 jaar: geboorte zoon Ane
50 jaar: overlijden echtgenoot Jan Idzes
54 jaar: overlijden Reinske

Opmerkingen

Doopdatum: 1802-01-10 Doopplaats: Tzum (Fr)