Rinske de Boer

Personalia

Naam:Rinske de Boer
Doopnaam:Rinske
Geboren:15 december 1857 (Kornwerd)
Overleden:18 februari 1939 (Wonseradeel)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Rinske
2 jaar: geboorte zus Hieke
6 jaar: geboorte zus Trijntje
23 jaar: getrouwd met Wybrandus Odolphi
32 jaar: overlijden vader Anne Everts
33 jaar: overlijden echtgenoot Wybrandus
34 jaar: overlijden moeder Jeltje Wiebes
68 jaar: overlijden zus Wypkje
72 jaar: overlijden zus Hieke
80 jaar: overlijden zus Trijntje
81 jaar: overlijden Rinske

Opmerkingen